Ta kontakt
Frågor, kommentarer eller feedback. Vill du få ett personligt svar så fyller du i kontaktuppgifter.*
Anonyma frågor publiceras på hemsidan.

Varifrån har du fått information om Aktiva?

Meddelande:

*Kontaktuppgifterna publiceras inte, de kommer endast till Aktivas kännedom.
Tidigare frågor

Jag funderar på att avbryta skolan, vad skall jag göra sen?

Om du är helt säker på att avbryta studierna är det rätta och du pratat med elevhandledaren om saken så tag kontakt med Martina. Hon kan också vara med i diskussionerna på skolan om du vill. Tillsammans kan ni sedan fundera på framtiden.

Jag fick inte en studieplats i den gemensamma elevansökan, vad skall jag nu göra?

Du har ännu möjlighet att söka med kompletteringsansökan och ta gärna kontakt om du funderar över något eller behöver hjälp i att fylla i ansökan. Du kan också ta direkt kontakt med skolan du sökt till på hösten / våren då studierna börjat, det kan finnas lediga platser

Kan man komma till Aktiva om man inte har något att göra?

Absolut! Tillsammans kan vi fundera ut vad som skulle vara bästa lösningen just i ditt fall och vilka alternativ du har.

Hur kommer man till Aktiva?

Ta direkt kontakt med Jenni eller Martina.

Måste man ha problem för att komma till Aktiva?

Nej, du behöver inte ha problem för att komma till oss. Du kanske bara vill ha hjälp och stöd i att forma och förverkliga dina framtidsplaner.

Hurdan skall man vara för att få komma till Aktiva?

Man kan komma till oss helt som sig själv. Vår uppgift är att hjälpa dig i vilken livssituation du än är gällande studier och arbetslivet.
Droppi
Det händer i Aktiva -> i september börjar vi med Droppi varje fredag. Läs mer vad det handlar om och om du har frågor så ta kontakt med Martina.

Droppi är ett nytt ”vardagsrum” i Aktivas verksamhet dit man kan komma utan tidsbeställning.
Droppi är öppet varje fredag kl. 11.00-13.30 i Aktivas utrymmen med start i september.
Man är välkommen att bara komma på en kopp kaffe men man kan också få hjälp/stöd i olika saker (fylla i blanketter, söka till skolor, söka jobb, ansöka om lägenhet, kopiera papper och printa ut papper gratis osv). Droppi kan också fungera som en första kontakt mellan mig och den unga.
Föräldrar och samarbetspartners är också välkomna till Droppi tillsammans med den unga.
Svensk rubrik
Aktiva har semester: 2.7-5.8.
Aktiva on lomalla: 2.7-5.8.

Ha en skön sommar!
Hyvä kesää!
Arbetsgivare sökes till Starta Säsongen 31.1.2018. Kontakta jenni.lindroos@pargas.fi
Till Arbetsgivare
STARTA SÄSONGEN 2018
Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå och Pargas stad arrangerar igen STARTA
SÄSONGEN evenemanget. År 2018 riktar sig evenemanget till alla som söker säsongsjobb.
Företag som erbjuder säsongsbetonat arbete ges möjligheten att hitta lämpliga kandidater
genom evenemanget. Tanken är att erbjuda företagets representant tillfälle och plats att
träffa personer som söker säsongsjobb. Företagen kan vara små eller stora, huvudsaken att
det finns ett behov av säsongsarbetare. Under evenemanget har Ni möjligheten att träffa,
prata med och intervjua sökande. Tillfället är gratis för Er.
I förra årets evenemang deltog 17 företag och över 220 arbetssökande, och flera företag
hittade säsongsjobbare under dagen.
Vi erbjuder:
Platsen: Brandkårshuset i Pargas, Skolgatan 1, 21600 Pargas.
Marknadsföringen av evenemanget
Informationen till de som söker säsongsjobb
Tidpunkt: onsdag 31.1.2018 kl. 17-19.
Jenni Lindroos
Verksamhetsledare / individuell handledare
Jenni Lindroos
050-5962108
Martina Högman
Uppsökande ungdomsarbete
Martina Högman
040-4885657
Heini Brushane
Handledare i kreativa startverkstaden
Heini Brushane
040-4885656
Viveka Lindqvist
Handledare i kreativa startverkstaden
Viveka Lindqvist
044-3585795
Image Image Image Image Image Image