Vad är Aktiva?

Aktiva är till för att vägleda dig som är ung att söka arbets- och studieplatser. Om du är osäker på ditt yrkesval finns det möjligheter att pröva dig fram genom att gå på arbetsprövning på intressanta arbetsplatser. Som arbetslös arbetssökande kan du under arbetsprövningen ha möjlighet att få ekonomiskt stöd. Du får också stöd och råd i ditt arbetssökande t.ex. hur skriva arbetsansökan och meritförteckning, hur en arbetsintervju går till och var det finns det arbetsplatser. Bor du på annat håll i kommunen än i Pargas så kan vi komma överens att träffas på ett ställe nära dig.

Aktiva har två verkstäder som har konkreta arbetsuppgifter och även ger möjligheten för kreativ verksamhet. Huset ger ramar för små och stora idéer. Vi vill höra om dina idéer, tankar och kunskap så stöder vi dig längs vägen!

Läs mera om våra verkstäder

I Aktiva får du också råd, stöd och vägledning till allt som har med utbildning att göra. Vi kan göra studiebesök till skolor och bekantar oss med olika utbildningsalternativ.

Aktiva är ett tvåspråkigt ställe så du får stöd och hjälp på ditt eget modersmål.

För Vem?

För dig som är under 29 år

För dig som bor i Pargas

För dig som funderar på att avbryta eller redan avbrutit dina studier

För dig som är arbetslös

Senaste aktuellt

OBS: Ansökningstid till yrkes- och gymnasieutbildning våren 2016 23.2.2016—15.3.2016

Sök till skolor: GEA till yrkes- och gymnasieutbildning våren 2016
23.2.2016 kl 08:00—15.3.2016 kl 15:00.
Kontakta oss om du behöver hjälp med att välja eller i att fylla i ansökan!

Sitt inte ensam och fundera utan kom till Aktiva så funderar vi tillsammans.
Verkställ dina planer!

Ungdomsverkstaden Aktiva är Pargas stads verksamhet, och hör administrativt till social- och hälsovårdsavdelningen och närmare bestämt till familje-enheten. Verksamheten har byggts upp bl.a. genom flera ESF projekt (Future Files, Operation Work/NorrisJob, Owi och Aktiva) och verksamheten har blivit permanent fr.o.m. 1.4.2008. Aktiva finansieras delvis genom understöd från NTM-centralen och undervisnings- och kulturministeriet.

Aktiva besöks årligen av ca 100 unga. Medelåldern bland våra kunder är ca 20 år och ca hälften är finskspråkiga. Den största delen (ca 75%) har inte genomfört yrkesstudier, vilket betyder att en stor del av arbetet innefattar planering och kartläggning av studiemöjligheterna.

Samarbetsnätverket är en viktig redskap i arbetet med kunderna. Den största delen av Aktivas kunder kommer genom Åbolands arbets- och näringsbyrå men många kunder kommer även genom socialarbetet, familjearbetet, grundskolan, 2. stadiets skolor och mentalvården. Många unga hittar oss genom sina vänner och familjen, Aktivas dörrar är vanligtvis öppna måndag till fredag dagstid.

Aktiva är medlem i Egentliga Finlands verkstadsnätverk och det finlandssvenska verkstadsnätverket ULA. Samarbetsformerna är gemensamma möten, utbildningar och spridning av material.

Aktiva har en styrgrupp som går igenom, diskuterar och kommer med idéer och förslag till Aktiva verksamhet. Medlemmarna i styrgruppen är:

Ordförande: Andreas von Bergmann
Pargas stads fullmäktige
andreas.vonbergmann@parnet.fi

Marica Viitala, arbetskraftsrådgivare
Åbolands arbets- och näringsbyrå
marica.viitala@te-toimisto.fi

Mikaela Dahlbacka, skolkurator
Pargas stad
mikaela.dahlbacka@pargas.fi

Nina Forstén-Lindman, skolpsykolog
Pargas stad
nina-forsten-lindman@pargas.fi

Helena Smirnoff, enhetschef/socialsekreterare familje-enheten
Pargas Stad
helena.smirnoff@pargas.fi

Fia Isaksson, kulturchef
Pargas Stad
fia.isaksson@pargas.fi

Åsa Myrberg, ansvarig socialarbetare
Pargas Stad
asa.myrberg@pargas.fi

Elina Rinne, elevhandledare
Paraisten seudun koulu
elina.rinne@pargas.fi

OBS: Ansökningstid till yrkes- och gymnasieutbildning våren 2016 23.2.2016—15.3.2016
Sök till skolor: GEA till yrkes- och gymnasieutbildning våren 2016
23.2.2016 kl 08:00—15.3.2016 kl 15:00.
Kontakta oss om du behöver hjälp med att välja eller i att fylla i ansökan!
Starta Säsongen 27.1.2016 kl. 17-19 i Pargas stadshus.
Svensk text
Gamla Malmens Julmarknad 12.12.2016 kl. 12-16
Ungdomsverkstaden Aktiva deltar i Julmarknaden. Kom och gör fynd bland produkter tillverkade av startverkstadens deltagare! Försäljningsbord 85!
Jenni Lindroos
Verksamhetsledare / individuell handledare
Jenni Lindroos
050-5962108
Martina Högman
Uppsökande ungdomsarbete, moderskapsledig
Martina Högman
Heini Brushane
Handledare i kreativa startverkstaden
Heini Brushane
040-4885656
Viveka Lindqvist
Handledare i kreativa startverkstaden
Viveka Lindqvist
044-3585795
Eeva Suominen
Uppsökande ungdomsarbete, vikarie
Eeva Suominen
0404885657
Image Image Image Image Image Image